Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ocena RN ZUK Stąporków S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Oświadczenie RN ZUK Stąporków S.A. dotyczące funkcjonowania KA

OTWÓRZ

Raport roczny 2022 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2022 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport roczny 2022 – Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania

OTWÓRZ

Raport roczny 2022

OTWÓRZ

Raport roczny 2021 – Stanowisko Zarządu wraz z Oceną RN w sprawie zastrzeżenia biegłego

OTWÓRZ

Raport roczny 2021 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2021 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport roczny 2021 – Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania

OTWÓRZ

Raport roczny 2021

OTWÓRZ

Raport roczny 2020 – List Prezesa do Akcjonariuszy

OTWÓRZ

Raport roczny 2020

OTWÓRZ

Raport roczny 2020 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2020 – Sprawozdanie biegłego z badania

OTWÓRZ

Raport roczny 2019

OTWÓRZ

Raport roczny 2019 – Stanowisko Zarządu do opinii Biegłego

OTWÓRZ

Raport roczny 2019 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2019 – Raport Biegłego Rewidenta

OTWÓRZ

Raport roczny 2019 – List Prezesa do Akcjonariuszy

OTWÓRZ

Raport roczny 2018 – Opinia i raport biegłego

OTWÓRZ

Raport roczny 2018

OTWÓRZ

Raport roczny 2018 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2018 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport roczny 2017

OTWÓRZ

Raport roczny 2017 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2017 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport roczny 2017 – Opinia i raport biegłego

OTWÓRZ

Raport roczny 2016 – Sprawozdanie finansowe EN

OTWÓRZ

Raport roczny 2016 – Opinia wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport roczny 2016 – List Prezesa do akcjonariuszy

OTWÓRZ

Raport roczny 2016

OTWÓRZ

Raport roczny 2016 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2016 – Sprawozdanie z działalności zarządu EN

OTWÓRZ

Raport roczny 2016 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport roczny 2015 – Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

OTWÓRZ

Raport roczny 2015 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport roczny 2015 – List Prezesa do akcjonariuszy

OTWÓRZ

Raport roczny 2015

OTWÓRZ

Raport roczny 2015 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2015 – Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania fianansowego

OTWÓRZ

Raport roczny 2014 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport roczny 2014

OTWÓRZ

Raport roczny 2014 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ

Raport roczny 2014 – Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

OTWÓRZ

Raport roczny 2014 – Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport roczny 2013 – Raport uzupełniający

OTWÓRZ

Raport roczny 2013 – Opinia biegłego

OTWÓRZ

Raport roczny 2013 – List prezesa do akcjonarjuszy

OTWÓRZ

Raport roczny 2013

OTWÓRZ

Raport roczny 2013 – Sprawozdanie z działalności zarządu

OTWÓRZ